متن طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی

متن طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی

همشهری آنلاین نوشت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که درصورت تصویب نهایی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها متوقف می شود....