متن سرود های انقلابی در تالار گفتمان دین اسلام

متن سرود های انقلابی در تالار گفتمان دین اسلام

متن سرود الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ... متن سرود ای مجاهد ای مظهر شرف متن سرود انقلابی هوا دلپذیر شد متن سرود برخيز، که فجر انقلاب است امروز متن سرود انقلابی بوی گل سوسن و یاسمن آید متن ترانه انقلابی بهاران...