پاداش کسی که مجردی را متأهل کند چیست؟

پاداش کسی که مجردی را متأهل کند چیست؟

امیر المومنین علی (ع) می فرماید: بهترین شفاعت آن است که میان دو تن در ازدواج میانجیگری کنی تا خدا آن دو را گرد هم آورد. عقیق:در پی استقبال بی‌نظیر از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی برآن...