۴ جزوه برای اینکه بدانیم “چرا جلیلی” + دانلود

۴ جزوه برای اینکه بدانیم “چرا جلیلی” + دانلود

حامیان دکتر جلیلی در راستای تبیین گفتمان مقاومت و ابعاد مدیریتی و شخصیتی او اقدام به تهیه جزوات متعددی کرده اند.مطالعه این جزوات می تواند پاسخگوی خیلی ابهامات و سوالات در مورد دکتر جلیلی و نوع نگاه ایشان نسبت به مسائل...