مبارک سقوط کرد

مبارک سقوط کرد

خبرگزاري فارس: حسني مبارك ديكتاتور مصر در پي مبارزات مردم اين كشور سقوط كرد.به گزارش خبرگزاري فارس، قيام مردم مصر، حسني مبارك ديكتاتور اين كشور را وادار به كناره‌گيري از قدرت كرد. احمد شفيق نخست وزير مصر گفته‌است كه...