میلیاردر ایتالیایی به ایران آمد

میلیاردر ایتالیایی به ایران آمد

ماریو مورتی پولگاتو، سیزدهمین ثروتمند ایتالیای و ۷۴ ثروتمند جهان و صاحب یک برند ایتالیای به ایران آمد. به گزارش مشرق، ماریو مورتی پولگاتو، مالک ثروتمند برند ایتالیایی که با داشتن یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از وی به...