اخراج قاتل شهید مطهری از مدرسه آیت‌الله مجتهدی

اخراج قاتل شهید مطهری از مدرسه آیت‌الله مجتهدی

همین گودرزی که شهید مطهری را کشت، همین جا می آمد به نام طلبه اینجا درس می خواند. من از پیشانیش می فهمیدم که.. گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ ملا محمدعلی مجتهد، معروف به مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی از علمای...