سکوت مؤسسه امام در قبال تحریف‌های رفسنجانی موجب توهین اخیر اشراقی شد

سکوت مؤسسه امام در قبال تحریف‌های رفسنجانی موجب توهین اخیر اشراقی شد

پس از انتشار مطلب توهین آمیز نسبت به امام(ره) و خانواده شهدا موج انتقادات سیاسیون، جناح های مختلف را در برگرفت و آنان به خصوص انتقادات فراوانی را متوجه انفعال موسسه حفظ و نشر امام کردند. خبرگزاری فارس: سکوت مؤسسه امام در...