لیله الرغائب ، اولین پنجشنبه شب ماه رجب+ ثواب و اعمال نماز این شب

لیله الرغائب ، اولین پنجشنبه شب ماه رجب+ ثواب و اعمال نماز این شب

لیله الرغائب "رجب"، ماه خداست؛ ماه پر برکتی که اعمال بسیاری برای آن ذکر شده است. باید خود را در دریای زلالش بشوییم تا پاک شویم. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدا...