شب جمعه اوّل ماه رجب را لیله الرَّغائب مى گویند

شب جمعه اوّل ماه رجب را لیله الرَّغائب مى گویند

لیله الرَّغائب بدانکه شب جمعه اوّل ماه رجب را لیله الرَّغائب می‌گویند و از برای آن عملی از حضرت رسول صَلَّی اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله وارد شده با فضیلت بسیار که سیّد در اقبال و علاّمه در اجازه بنی زهره نقل کرده‌اند از...