لیست جدید قیمتها ۲ ماه پس از هدفمندی

لیست جدید قیمتها ۲ ماه پس از هدفمندی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به 29 بهمن ماه امسال، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل کاهش جزئی داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ افزایش قابل...