حدیث لوح چیست؟

حدیث لوح چیست؟

حدیث لوح چیست؟ ابوبصیر از امام صادق علیه‏السلام روایت نموده است که حضرت فرمود: "پدرم امام باقر علیه‏السلام به جابر بن عبدالله انصارى فرمود: من با تو کارى دارم چه وقت مناسب است که تو را مکان خلوتى ببینم و از تو پرسش...