لطیفه های تکفیری!!!

لطیفه های تکفیری!!!

دعای پدر و مادر وهابی سر سفره عقد: ایشالا به پای هم منفجر بشین منفجر شو عمو ببینه.....(مكالمات وهابی ها با كودكان فامیل) میگن وهابیا تو شناسنامه شون یه تاریخ تولد دارن یه تاریخ انفجار ...