پیامبران الهی، در لشکر قائم آل محمّد(ص)

پیامبران الهی، در لشکر قائم آل محمّد(ص)

خبرگزاری شبستان: به شخصه فکر می کنم یکی از دلایل کامل بودن دین اسلام، این است که در اعتقاد داشتن به نیکی ها، کسی از اولیای خداوند را زمین نگذاشته است. به عبارت دیگر، وقتی رسول خاتم(ص) را با دل و جان می پذیریم، در شمار...