عملی که همه حسنات را پودر و پراکنده می‌کند

عملی که همه حسنات را پودر و پراکنده می‌کند

آنها برادران هم تبار شمايند و شبها نيز همچون شما عبادت مى‌كنند، امّا مردمى هستند كه چون پنهانى و در خلوت با محرمات الهى رو به رو شوند، آنها را مرتكب گردند. عقیق:رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: مردمانى از...