کمبود مسجد و نپرداختن شایسته به نماز در کتب درسی

کمبود مسجد و نپرداختن شایسته به نماز در کتب درسی

حضرت امام خامنه‌ای بيان كردند:كمبود مسجد و نپرداختن شايسته به نماز در كتب درسی؛ از نقاط ضعف اقامه نماز رهبر معظم انقلاب در پيامی به بيست‌و‌دومين اجلاس سراسری نماز تأكيد كردند كه كمبود مسجد در شهر و شهرك و روستا و...