استاد سروش مرد و سبزها به سوگواری نشستند!+ عکس

استاد سروش مرد و سبزها به سوگواری نشستند!+ عکس

در پی انتشار مصاحبه اختصاصی و مفصلی با نصر حامد ابوزید در مجله کیان که در این مصاحبه نظرات ابوزید در مورد قرآن مطرح شده بود، این نشریه توقیف شد. در همین حال سايت ميرحسين موسوي به بهانه درگذشت نصرحامد ابوزيد، از وي تجليل...