برای کشیدن دندان /تدریس روش محقق ایرانی در دانشگاههای اروپا

برای کشیدن دندان /تدریس روش محقق ایرانی در دانشگاههای اروپا

تکنیک‌های جراحی کم تهاجمی محقق ایرانی در رشته ایمپلنتولوژی در زمینه بازسازی استخوان فک در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تدریس خواهند شد. به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که دندان با روش‌های معمول و سنتی از حفره دندانی...