قطیفه بر دوش

قطیفه بر دوش

هارون پسر عنتره از پدرش نقل مى کند:در فصل سرما در محضر مولا على عليه السلام وارد شدم . قطيفه اى کهنه بر دوش داشت و از شدت سرما مى لرزيد. گفتم : يا اميرالمؤ منين ! خداوند براى شما و خانواده تان بيت المال مانند ديگر مسلمانان...