حجت‌الاسلام حیدری‌ابهری:قصه‌های قرآنی جهان‌بینی کودک را متحول می‌کند

حجت‌الاسلام حیدری‌ابهری:قصه‌های قرآنی جهان‌بینی کودک را متحول می‌کند

يك نويسنده كودك و نوجوان با اشاره به آثار تربيتی قصه‌های قرآنی بر گروه سنی كودك نوجوان گفت: قصه‌ها بايد با زبان مناسب كودكان و در قالبی هنری ارائه شود تا بتواند جهان‌بينی آنها را متحول كند؛ چرا كه قصه‌های قرآن، بيانگر...