خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "قرآن کريم"

آشنایی با روش های نوین حفظ قرآن کریم

آشنایی با روش های نوین حفظ قرآن کریم

آشنايی با روش های نوين حفظ قرآن کريم مقدمه « قرآن چراغی است که روشنی آن فرو نمی نشیند، چشمه زاینده ای است که از آن کاسته نــمی شود؛ دلیل کسی است که به آن سخن گوید، نگهدارنده کسی است که به آن عمل نماید.» (بر گرفته از خطبه 189...

آشنایی اجمالی با طرحهای آموزشی

آشنایی اجمالی با طرحهای آموزشی

 ـــ  آموزش قرآن کريم ویژه پیش دبستانی (سطح 1) ـــ  آموزش قرآن‌کريم ویژه پیش دبستانی (سطح 2) ـــ  آموزش قرائت قرآن کريم (سطح1) «روخواني قرآن»...