قبر جد عثمانی‌ها، تنها اثری که ساخته می‌شود !

قبر جد عثمانی‌ها، تنها اثری که ساخته می‌شود !

درحالیکه بسیاری از آثار تاریخی و زیارتگاه‌های سوریه و عراق در مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی ویران شده و یا در معرض نابودی قرار گرفته است، ترکیه از طرح اولیه مقبره جدید "سلیمان شاه" جدّ سلطان عثمان اول - بنیانگذار...