قاضی شیعیان عربستان برکنار شد

قاضی شیعیان عربستان برکنار شد

گفته مي شود بعد از برکناري حجة الإسلام أوجامي، وزير دادگستري سعودي قاضي «محمد جيراني» را به عنوان سرپرست اين سمت انتخاب کرد. به گزارش شيعه آنلاين، اخبار رسيده از استان شيعه نشين "قطيف" در شرق عربستان سعودي حاکي از آن است...