قاسم دوباره لشگر خود را روانه کرد

قاسم دوباره لشگر خود را روانه کرد

چشم عدو نظاره ی تلخی به خیمه کرد اقا دوباره هرمله تیری به چله کرد چفیه، پلاک، قمقمه، سربند یا حسین این دل دوباره حال و هوای شلمچه کرد خیلی دلم گرفته خدایا ، بدون من قاسم (سلیمانی) دوباره لشگر خود را روانه کرد صحبت زکربلا...