استقبال مردمی از یک قاری شیعی در قلب وهابیت

استقبال مردمی از یک قاری شیعی در قلب وهابیت

حسینی، قاری قرآن می‌گوید: جریان وهابی در کشورهای مختلف علیه شیعیان و ایرانی‌ها تبلیغات زیادی کرده است. قرائت قرآن توسط قاریان ایرانی توانسته در مقابل هجم قابل توجهی از این تبلیغات بایستد و ثابت کند که قرآن ایرانی با...