ماجرای عجیب ‘تولد و مرگ’ قاتل ثامن الحجج (ع)

ماجرای عجیب ‘تولد و مرگ’ قاتل ثامن الحجج (ع)

ابوالعباس عبدالله، ملقب به مأمون در سال 170 ق. از کنیزی بادغیسی به نام مراجل زاده شد، وی هنگامی که سیزده سال سن داشت هارون او را ولیعهد دوم خویش کرد. او که پس از قتل امین (برادرش) به سلطنت رسید، نحوه ی تولد و مرگ بسیار عجیبی...