افشاگری رحیم پورازغدی از جریان تشیع لندنی + فیلم کامل

افشاگری رحیم پورازغدی از جریان تشیع لندنی + فیلم کامل

رحیم‌پور ازغدی: امروز تشیع انگلیسی می‌خواهد تفکر امام و انقلاب را نابود کند / این استاد حوزه و دانشگاه در سخنرانی پیش از خطبه‌های جمعه تهران افزود: “تشیع انگلیسی” به اندازه وهابیت خطرناک است و در مشهد، قم، اصفهان و نجف...