فیلم مستند یک نکته از هزاران / لینک مستقیم دانلود

فیلم مستند یک نکته از هزاران / لینک مستقیم دانلود

این قسمت از مستند به مسائل فرهنگی در محور های مراقبت از بیت المال، انتقاد از عرفان های کاذب، فرهنگ استقامت و مبارزه با آمریکا، مناجات و ادعیه ائمه اطهار، هنر متعالی و حقیقی، روح الله در خانواده، اجتهاد پویا و فقه سنتی،...