زمان اکران «دهلیز» قطعی شد

زمان اکران «دهلیز» قطعی شد

  دو فیلم «دهلیز» و «سر به مهر» از مهمترین فیلم های امسال بودند که نگاه سینمای اجتماعی نوین را پیگیری می کردند. بهروز شعیبی با فیلم «دهلیز» رسما وارد سینمای ایران شد.تسنیم: کارگردان فیلم سینمایی «دهلیز» از اکران این فیلم...