مخملباف سر از جشنواره فیلم اورشلیم درآورد

مخملباف سر از جشنواره فیلم اورشلیم درآورد

محسن مخملباف با فیلم مستند تازه خود "باغبان" در جشنواره سینمایی اورشلیم که از روز پنج شنبه در شهر قدس برگزار می شود، شرکت می کند.به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه "هاآرتص" فیلم باغبان روایتی مستند از باغ های اطراف...