فشار یک نهاد دولتی برای اعطای مجوز به بازی ماسونی تراوین

فشار یک نهاد دولتی برای اعطای مجوز به بازی ماسونی تراوین

بعدازانتشار خبر فیلتر شدن بازی ماسونی تراوین از سوی کارگروه مبارزه بامصادیق محتوای مجرمانه خبر میرسدکه بنیادملی بازیهای رایانه‌ای درصدداست این بازی رابه صورت مجازدراختیارعلاقه‌مندان این بازی قراردهد! به گزارش...