رتبه دوم کاربران ایرانی از نظر ارائه اطلاعات شخصی در فیس بوک!

رتبه دوم کاربران ایرانی از نظر ارائه اطلاعات شخصی در فیس بوک!

به گزارش پرچم هاي سياه به نقل از آخرين معاون وزير ارتباطات اعلام کرد: ايران از نظر ارائه  اطلاعات شخصي در فيس بوک، رتبه دوم را دارد که اين رتبه منفي است. جهانگرد افزود:بررسي کرده بودند که کمترين ميزان اطلاعات شخصي را...