فهرست پیش شماره جدید تلفنهای استان تهران/ حذف کد و ۸ رقمی شدن تلفنها

فهرست پیش شماره جدید تلفنهای استان تهران/ حذف کد و ۸ رقمی شدن تلفنها

مهر: ابراهیم یافتیان با تاکید بر اینکه امور ابتدایی هم کدی شماره های شهرستانهای استان تهران و تغییر آن به کد 021 هم اکنون آغاز شده است، اظهار داشت: تمامی اپراتورها، مخابرات تهران و شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه با...