۲ دانشمند دیگر ایرانی به فهرست دانشمندان برتر جهان پیوستند

۲ دانشمند دیگر ایرانی به فهرست دانشمندان برتر جهان پیوستند

خبرگزاری فارس: با پیوستن شکوفه نیکفر از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و فریدون عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تعداد دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور به 11 نفر افزایش یافت. خبرگزاری فارس: ۲...