تصاویری از فناوریهای جدید جاسوسی

تصاویری از فناوریهای جدید جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسند که این ابزارها اسباب بازیهای کوچک قدیمی باشند که از انباری بیرون آمده اند اما این دستگاههای با ظاهر معصوم در واقع پیشرفته ترین تجهیزات جاسوسی ارتش آمریکا هستند. نیروی هوایی آمریکا...