کشف ویروس جدید هم‌خانواده استاکس‌نت

کشف ویروس جدید هم‌خانواده استاکس‌نت

به گزارش پرچم های سیاه شرق به نقل از  ایسنا نوشت: شرکت کاسپرسکی از کشف ویروس جدیدی خبر داد که گفته می‌شود با ویروس استاکس‌نت ارتباط دارد. شرکت امنیتی کاسپرسکی روسیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ویروسی را با نام "گاس"...