فلسفه اسلامی؛ طرح درس‌هایی برای آموزش به کودکان

فلسفه اسلامی؛ طرح درس‌هایی برای آموزش به کودکان

كودكان؛ پاي درس وجود، ماهيت، لحوق و مقولات عشر!/ ديگر آموزش فلسفه به كودكان ناممكن نيست گروه فرهنگي: «فلسفه» در ذهن اكثر ما كلمه قلمبه سلمبه‌اى است كه به قشر خاصي از مردم اختصاص دارد. غالب مردم هم در برخورد با كساني كه اهل...