خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "فضائل خدیجه علیها السلام"

فضائل خدیجه علیها السلام

فضائل خدیجه علیها السلام

فضائل خديجه عليها السلام 1.بصيرت ژرف از بالاترين فضائل خديجه كبري اين است كه از انديشه بلند و فكر عميق و بصيرت ژرف برخوردار بود؛ مخصوصاً عقل عملي او در اوج خود قرار داشت. اين امر را مي توان از انتخاب پيامبر اكرم به عنوان...

بر کرانه فضائل خدیجه علیها السلام

بر کرانه فضائل خدیجه علیها السلام

این حادثه دردناك درست بعد از سه روز از وفات ابوطالب، حامی دلسوز و فداكار پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و آنچنان حضرت ختمی مرتبت را متأثر و محزون ساخت كه آن سال (دهم بعثت) را «عام الحزن » و سال غصه و غم نامگذاری نمود...