فرید زکریا: سیا عمر سلیمان و شاهزاده نایف را کشت

فرید زکریا: سیا عمر سلیمان و شاهزاده نایف را کشت

فرید زکریا: سیا عمر سلیمان و شاهزاده نایف را کشت عمر سلیمان، معاون رییس جمهور پیشین مصر و نایف بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد عربستان (راست). فريد زکريا، روزنامه‌نگار برجسته ساکن امريکا مي‌گويد سازمان سيا در پشت پرده...