فساد میلیاردرها در جزیره

فساد میلیاردرها در جزیره

شاه به تحریک امیر اسدالله علم (وزیر دربار) و مفت خورهایی که علم را در محاصره داشتند، دستور داده بود چند کازینوی قمار و تفریحگاه در ایران احداث شود. به گزارش مشرق، خاطرات به جامانده از رجال دوران پهلوی نمونه بارزی برای...