«فرگام» هم به سفر فضایی رفت

«فرگام» هم به سفر فضایی رفت

دومین میمون فضانورد ایرانی سالم به زمین بازگشت دومین میمون فضانورد با نام فرگام که توسط کاوشگر ایرانی به فضا پرتاپ شده بود سالم به زمین بازگشت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس دومین میمون فضانورد با نام «فرگام» که...