فرق و مذاهب در عصر امام صادق(علیه السلام)

فرق و مذاهب در عصر امام صادق(علیه السلام)

امام صادق - علیه السلام - و انحراف غلو امام صادق - علیه السلام - همانند پدرشان، بشدت در برابر انحراف غلو ایستادگی كردند. باید گفت در طی سالها تلاش، از زمان امام علی - علیه السلام - تا امام باقر - علیه السلام - محبوبیتی برای اهل...