نام فردی که رهبر انقلاب را ترور کرد چه بود؟

نام فردی که رهبر انقلاب را ترور کرد چه بود؟

  حتی برخی همچون مرحوم حاج احمد قدیریان، معاون وقت دادستان کل انقلاب معتقدند که جواد قدیری از عوامل نفوذی سازمان در دستگاه امنیتی طراح و عامل این ترور بوده اند.اما پژوهش های اخیر صورت گرفته در مرکز اسناد انقلاب ...