فرزند شهید همت و حاج قاسم سلیمانی

فرزند شهید همت و حاج قاسم سلیمانی

فرزند شهید همت و حاج قاسم سلیمانی محمد مهدی همت، فرزند شهید همت با انتشار تصویری از خود و داوود کریمی فرزند شهید حاج عباس کریمی در اینستاگرامش نوشت: همیشه ازم میپرسند: اگه شهدا امروز زنده بودند چگونه بودند و چه منشی...