فرزندان رهبر انقلاب در مراسم تشییع خانم سیده فاطمه خامنه ای

فرزندان رهبر انقلاب در مراسم تشییع خانم سیده فاطمه خامنه ای

مراسم تشییع خانم سیده فاطمه خامنه ای ،همشیره رهبر معظم انقلاب عصر امروز در شهر قم برگزار شد. فرزندان رهبر انقلاب فرزندان رهبر انقلاب ...