خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "فراماسونري"

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی (بخش سوم)

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی (بخش سوم)

 اشاره: در قسمت قبل درباره يكي ديگر از مباني فراماسونري يعني ناسيوناليسم بحث كرديم و مقررشد كه در اين قسمت، سخنان جريان انحرافي دولت را در اين باره با اين مباني مطابقت دهيم. اكنون بخش دوم اين مبحث تقديم خوانندگان محترم...

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی (بخش دوم)

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی (بخش دوم)

 اشاره: مدت‌هاست جرياني انحرافي در دولت نفوذ كرده و هر از چندي با بيان مطالب غير كارشناسانه، فضاي جامعه را دچار تنش و اضطراب مي‌كند. در باره نوع گفتمان و علل پرداختن به اين گونه مسايل، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است....

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی بخش اول

نشانه‎های تفکر فراماسونری در جریان انحرافی بخش اول

ماه گذشته (90/01/21) آيت‎الله مصباح يزدي از شكل‎گيري فراماسوني در كشور در قالب جديد خبر داد و تلنگري فكري به اذهان نخبگان و مردم وارد ساخت. البته ايشان از مدتي پيش در جلسات خصوصي درباره وقوع چنين پديده خطرناكي هشدار مي‌داد....