تخریب علامه مصباح یزدی توسط طرفداران قالیباف

تخریب علامه مصباح یزدی توسط طرفداران قالیباف

  همزمان با انتشار خبر جلسه مهم شورای مرکزی جبهه پایداری با علامه مصباح یزدی که مبتنی بر عدم تغییر نظر ایشان و جبهه پایداری پیرامون کاندیدای اصلح، برخی اقدامات مشکوک برای تخریب وجهه این عالم ربانی  و برجسته از سوی...