فتوای جنجال برانگیز رهبر مسیحیان مصر

فتوای جنجال برانگیز رهبر مسیحیان مصر

به گزارش شیعه آنلاین، "پاپ شنوده سوم" در این فتوای جنجال برانگیز خود گفت: اگر بیماری بهبود حالش غیر ممکن است و مرگش حتمی شده، دور کردن او از دستگاه‌های پزشکی – درمانی و نیز جدا کردن لوله اکسیژن از وی جایز است زیرا بدون شک...