۱۰ فتوای عجیب وهابیت در سال ۲۰۱۴

۱۰ فتوای عجیب وهابیت در سال ۲۰۱۴

«صالح الفوزان» فتوای دیگری هم دارد که در آن تصویربرداری در مسجدالحرام هنگام درس دادنش را حرام کرده که این نشان دهنده شدت خشم او از تصویربرداری داخل حرم است. به گزارش شيعه آنلاين، هر روز صبح شهروندان عرب منتظر مواجه شدن...