آیا «گولن»دولت ترکیه را در پشت پرده هدایت می کند+عکس

آیا «گولن»دولت ترکیه را در پشت پرده هدایت می کند+عکس

آیا لابی ترک‌ها در آمریکا درحال شکل‌گیری است؟ صدها مدرسه ترک‌ها در آمریکا و سایر نقاط جهان؛ هدف چیست؟ آیا ترکیه را دولتی پشت پرده هدایت می‌کند؟ آیا سیا از جماعت گولن بهره‌برداری می‌کند یا آنها از سیا؟برای رازگشایی از...